PIERWSZY DZIEŃ WYZWANIA:

JAK USUNĄĆ BARIERY W REKRUTACJI I ROZWINĄĆ BIZNES?

ĆWICZENIE

Sprawdź, co Cię ogranicza w przeprowadzeniu skutecznej rekrutacji?