JAK PRZYGOTOWĆ SIĘ DO TRUDNEJ ROZMOWY?

OCEŃ SWOJE NASTAWIENIE PRZED ROZMOWĄ

Czasami jesteśmy przekonani, że mamy dobre nastawienia, dobre intencje i jesteśmy życzliwi.

Ćwiczenie to pomoże Ci sprawdzić czy rzeczywiście jesteś gotowy do rozmowy bez negatywnych emocji.