DRUGI DZIEŃ WYZWANIA:

JAK USUNĄĆ BARIERY W REKRUTACJI I ROZWINĄĆ BIZNES?

ĆWICZENIE

Przeanalizuj i sprawdź jak wyglądał Twój dotychczasowy system rekrutacji